Gebruik van het PEFC-label

Gebruik van het PEFC-label 

Het PEFC-logo is een wereldwijd gedeponeerd handelsmerk. Wanneer het PEFC-logo op een product wordt aangebracht, moet het vergezeld gaan van het nummer van het recht om het PEFC-merk te gebruiken, dat specifiek is voor elke gecertificeerde actor. Het logo moet worden gebruikt in overeenstemming met de handleiding voor het gebruik van het logo. 


PEFC ST 2001 2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements 1.92 MB

Er zijn twee mogelijkheden voor het gebruik van het logo: gebruik van het logo zelf op een gecertificeerd product en op brochures of andere vaste productdocumentatie (“on-product”-gebruik) en gebruik van het logo zonder verband met het product, bijvoorbeeld voor promotie- of educatieve doeleinden (“off-product”-gebruik).

Het logonummer

Het PEFC-logonummer bestaat uit een reeks cijfers. Elk cijfer heeft een betekenis, zoals in de onderstaande tabel wordt uitgelegd:

Gebruik van het logo “on-product” 

Als gecertificeerde entiteit is het aanbrengen van het PEFC-logo op een product een uitstekende manier om te laten zien dat u zich inzet voor verantwoord bosbeheer en om uw ecologische en maatschappelijke ethiek te promoten. 


Als PEFC-gecertificeerd bedrijf hebt u gepersonaliseerde toegang tot de logogenerator, zodat u het PEFC-logo kunt downloaden in het formaat dat bij u past, met uw eigen nummer.

Er zijn twee soorten logo’s op producten: PEFC-gecertificeerd en PEFC-gerecycleerd, te gebruiken naar gelang van het percentage gerecycleerde vezels in het product. 

 

Gebaseerd op de norm 2013

Naam van het merk

PEFC-gecertificeerd

PEFC-gerecycleerd

Beschrijving van het merk

Het product bevat ten minste 70% PEFC-gecertificeerde grondstoffen die werden gecertificeerd volgens een door PEFC erkend systeem voor de certificering van duurzaam bosbeheer of van gerecycleerde grondstoffen. De inhoud van gerecycleerd materiaal is minder dan 85%.

De inhoud van 'PEFC-gecertificeerde' grondstof is gecontroleerd door de standaarden van de PEFC Chain of Custody. Het bosbeheer en de Chain of Custody werden gecertificeerd door een certificeringsinstelling, erkend door een accrediteringsinstelling die lid is van het International Accreditation Forum (IAF).

Als het product geen gerecycleerde grondstof bevat, moet de claim worden gebruikt zonder het woord 'gerecycleerd'

Het product bevat ten minste 70% PEFC-gecertificeerd materiaal uit gerecycleerde bronnen. Het percentage PEFC-gerecycleerd materiaal is berekend op basis van ISO/IEC 14021.

Minimaal percentage PEFC-gecertificeerde grondstof

70 %

70 %

Maximum percentage gerecycleerd materiaal

85 %

/

Minimaal percentage PEFC-gecertificeerde gerecycleerde grondstof

/

70 %

Vereisten voor de gecontroleerde grondstoffen

De niet-gecertificeerde grondstof moet worden gecontroleerd op niet-controversiële herkomst.

De niet-gecertificeerde grondstof moet worden gecontroleerd op niet-controversiële herkomst.

Vereisten voor PEFC-gerecycleerde grondstof

/

Definitie van gerecycleerd grondstof volgens PEFC ST 2002:2013.

Optioneel gebruik van het merk

Het PEFC-merk mag optioneel gebruikt worden:

  1. zonder de naam van het merk en/of de verklaringen in verband met het merk en/of de website van PEFC, als deze elementen niet leesbaar zijn of niet op het product kunnen worden geplaatst,
  2. met vermelding van percentage PEFC-gecertificeerde grondstof,
  3. door de letters PEFC rechts van de cirkel met de bomen te plaatsen.

 

Het PEFC-merk mag optioneel worden gebruikt zonder de verklaring in verband met het merk en/of de website van PEFC, als deze elementen niet leesbaar zijn of niet op het product kunnen worden geplaatst.

Het PEFC-merk mag gebruikt worden met het Mobius-logo volgens de ISO/IEC 14 021

 

 

Gebaseerd op de norm 2020

Naam van het label

PEFC-gecertificeerd

PEFC-gerecycleerd

Gebruiksvereisten

Bevat minstens 70% PEFC-gecertificeerde grondstoffen en minder dan 100% gerecycleerde grondstoffen 

Inhoud gerecycleerde grondstof is gelijk aan 100%

Algemene labelboodschappen

« [Dit product] is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen of is van gerecycleerde en gecontroleerde oorsprong »

« Dit product zal worden vervangen door de naam van het gecertificeerde product of de gecertificeerde grondstof als datgene waarnaar het label verwijst onduidelijk is.

Als het product geen gerecycleerde grondstof bevat, kan de boodschap van het label gebruikt worden zonder het woord ‘gerecycleerd’.

Als het product enkel grondstoffen uit PEFC-gecertificeerde bossen bevat, kan de boodschap van het label gebruikt worden zonder “gerecycleerde en gecontroleerde oorsprong”. 

« [Dit product] is van gerecycleerde oorsprong ».

 

 

 

“Dit product” zal worden vervangen door de naam van het gecertificeerde product of de gecertificeerde grondstof als datgene waarnaar het label verwijst onduidelijk is.

 


Gebruik van het logo “off-product”

Het PEFC-logo heeft een grote geloofwaardigheid. Door het te gebruiken in uw promotiemateriaal, zoals brochures, duurzaamheidsrapporten, websites, posters of ander materiaal, kunt u uw engagement als verantwoordelijke organisatie bekendmaken en promoten, en tegelijk uw bijdrage aan duurzaam bosbeheer benadrukken.

Wat valt onder het gebruik van het PEFC-merk buiten het product?

  1. De communicatie over de PEFC-erkenning van boscertificeringssystemen,
  2. De communicatie over het gecertificeerde statuut (gebruikers van het PEFC-logo van groepen C en D), - (groep C: ondernemingen van de bos-hout-papierketen: groep D: andere gebruikers dan nationale PEFC-organisaties, boseigenaars en-beheerders en C)
  3. De communicatie over de PEFC-erkenning van certificaten (certificeringsinstellingen),
  4. De communicatie over de aankoop van PEFC-gecertificeerde producten of over de verbintenissen van PEFC-gecertificeerde producten (verbruikers van PEFC-gecertificeerde producten),
  5. De communicatie over de leden van PEFC of de partnerorganisaties van PEFC (leden en partners van de PEFC Council en/of de nationale PEFC-organisaties),
  6. De communicatie over projecten en initiatieven die zijn gericht op de ontwikkeling en de promotie van PEFC-systemen en certificeringen,
  7. Elk ander gebruik van het PEFC-logo voor educatieve en promotiedoeleinden (PEFC Council en nationale PEFC-organisaties, gecertificeerde entiteiten, certificeringsinstellingen, verkopers van PEFC-gecertificeerde producten die niet zijn gedekt door de Chain of Custody,...).


PEFC ST 2001 2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements 1.92 MB


Uw onderneming is PEFC-gecertificeerd en u wenst uw logo te downloaden? Ga naar het PEFC-logo/labelgenereator!

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief