Hoe het PEFC chain of custody certificaat te krijgen

Het PEFC chain of custody-certificaat is wereldwijd beschikbaar en staat open voor alle bedrijven die bosproducten produceren, verwerken, verhandelen of verkopen.

Hoe het PEFC chain of custody certificaat te krijgen

Om PEFC Chain of Custody certificaat te behalen, moet u procedures ontwikkelen en implementeren voor het verantwoorden van de inkoop, het volgen, de productie, de verkoop en de registratie van gecertificeerde materialen.

PEFC Chain of Custody certificaat is gebaseerd op best practice richtlijnen voor certificering. We gebruiken internationaal geaccepteerde ISO-richtlijnen om de onafhankelijkheid, transparantie en onpartijdigheid van het certificeringsproces te garanderen.

PEFC ST 2002:2020 Standaarden van de Chain of Custody van producten van bossen en bomen 1.16 MB
PEFC GD 2001: Chain of Custody of Forest and Tree Based Products and Related Standards – Guidance for Use 3.87 MB


Voorbereiden op certificering

1. Maak een inventarisatie van uw voorraden

Ga na of uw leveranciers gecertificeerd zijn of zoek nieuwe leveranciers voor uw bevoorradingen. Ontdek alle gecertificeerde leveranciers in onze database. Bepaal de producten en productgroepen die u wilt laten certificeren en labelen.

2. Kies het certificaat dat het beste bij uw bedrijf past: 

  • Individueel certificaat voor alleenstaande bedrijf.
  • Multisite-certificaat Is uw organisatie actief op meerdere locaties? Met dit certificaat kunt u in één keer de PEFC chain of custody-certificering voor alle locaties behalen.
  • Groepscertificaat (groep van zelfstandigen, kleine bedrijven) Onze praktische formule om chain of custody-certificering haalbaar te maken voor kleine bedrijven.
  • Certificaat per project (per project, beperkt in tijd en plaats) Krijg de PEFC-certificatie voor een specifiek project op een specifieke locatie en voor een bepaalde periode, zonder dat alle partijen die bij het project betrokken zijn, gecertificeerd zijn of een eigen chain of custody hebben.

3. Pas de methode van zorgvuldigheidseisen toe (Due Diligence System)

Bedrijven die PEFC-gecertificeerde materialen mengen met niet-gecertificeerde materialen moeten het PEFC Due Diligence System (DDS) toepassen om het risico te verminderen dat niet-gecertificeerde materialen uit controversiële bronnen in gecertificeerde producten terechtkomen.

De PEFC-DDS bestaat uit het verstrekken van:

  • het verzamelen van gegevens (identificatie van de boomsoorten en de herkomst).
  • Risico-evaluatie voor alle grondstoffen.
  • Risicobeperking.

De due diligence-methode die PEFC biedt, voldoet volledig aan de eisen van de EU-Houtverordening (EUTR).

4. Kies de methode van opvolgen  

Er zijn 3 methoden om uw gecertificeerde bosmaterialen-flow te monitoren. Kies deze die best bij uw bedrijf past. 

  • De fysieke scheiding: uw bedrijf koopt PEFC-gecertificeerde materialen of producten in en mengt ze niet met niet-gecertificeerde materialen.
  • De percentagemethode: als u gecertificeerd en niet-gecertificeerd materiaal mengt, moet u het aandeel van de gecertificeerde grondstof in het eindproduct bepalen en moet de niet-gecertificeerde grondstof afkomstig zijn van niet-controversiële bronnen.
  • De kredietmethode: methode waarbij de verkregen kredieten op basis van gecertificeerde grondstoffen overgedragen worden naar grondstoffen afkomstig uit door PEFC gecontroleerde bronnen binnen dezelfde PEFC-productengroep.

5. Ontwikkel een beheersysteem 

Welke methode u ook kiest, u moet aan de hand van een beheersysteem kunnen aantonen welke hout-/papierproducten zijn aangekocht en verkocht onder het PEFC-certificaat.

6. Neem contact op met een certificeringsinstelling

Bij het opstellen van dit document kunt u contact opnemen met een certificeringsinstantie of groepsmanager die een afspraak maakt om te komen controleren of uw bedrijf voldoet aan de PEFC Chain of Custody-normen. Deze certificatie-doelstellingen zijn onafhankelijk, geaccrediteerd en erkend door PEFC. 

Ontdek hier alle de geaccrediteerde en erkende certificeringsinstellingen en groepsmanagers.


De audit en het certificaat

Tijdens de audit zal de certificeringsinstelling (of auditor) controleren of u in orde bent met de PEFC chain of custody-procedure en zal u ook enig advies worden gegeven. Zodra u aan de PEFC-eisen voldoet, wordt het certificaat aan u uitgereikt. Dit certificaat is 5 jaar geldig en de certificeerder zal een jaarlijkse audit uitvoeren om na te gaan of uw bedrijf nog steeds aan de COC-eisen voldoet. Bij kleine afwijkingen hebt u de mogelijkheid om binnen korte tijd orde op zaken te stellen.

Dit certificaat geeft u het recht om PEFC-gecertificeerde en gelabelde producten te verkopen. Het certificaat en de verklaring op de leveringsdocumenten zijn voor uw handelspartners en de consumenten het bewijs dat uw bedrijf hout en houtproducten uit duurzaam beheerde bossen verkoopt. Bedrijven die het chain of custody-certificaat hebben, mogen het PEFC-label dragen. Zodra u uw PEFC-certificaat hebt behaald, wordt uw bedrijf ook geregistreerd in onze online database.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.


Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief