Onze principes

De zoektocht naar een evenwicht waarbij alle belanghebbenden in de bosbouw betrokken zijn bij de besluitvorming over bosaangelegenheden

Onze principes

De zoektocht naar een evenwicht waarbij alle belanghebbenden in de bosbouw betrokken zijn bij de besluitvorming over bosaangelegenheden

PEFC is een internationale ngo, vertegenwoordigd in meer dan 55 landen over de hele wereld. De bossen zijn echter zeer verschillend van het ene deel van de wereld tot het andere. Dat geldt ook voor hun beheer, lokale tradities, culturele en spirituele verwachtingen, hun omvang en ondersteunende structuren. Deze verscheidenheid betekent dat er geen algemene oplossing bestaat voor boscertificering.

Daarom stellen we geen enige internationale norm vast die alle boseigenaren over de hele wereld zouden moeten volgen voor certificering. Bij PEFC werken we met nationale systemen voor boscertificering die voldoen aan de internationale eisen die “metanormen” worden genoemdElk aangesloten land werkt dus zijn regels voor boscertificering zodanig uit dat de internationale eisen voor duurzaam bosbeheer worden aangepast aan zijn specifieke bosecosystemen, juridisch en administratief kader, sociaal-culturele context en andere relevante lokale factoren.

De missie van PEFC op internationaal niveau

Met ons systeem kunnen alle betrokken belanghebbenden deelnemen aan het uitwerken van het nationale boscertificeringssysteem, zowel bij het bepalen van wat duurzaam bosbeheer op lokaal niveau betekent als bij het bepalen hoe het het beste lokaal kan worden toegepast.

Beslissingen worden genomen op basis van consensus, dus alle partijen moeten het eens zijn over de uiteindelijke eisen. Dat de belanghebbenden een verschillende achtergronden hebben, draagt er dan ook toe bij dat de belangen van sommigen het proces niet overheersen.

Het PEFC-systeem dankt zijn unieke karakter aan deze afweging van de specifieke kenmerken van elk land en zijn nationale wetgeving, en aan het gebruik van een wereldwijd herkenbaar logo.

Om operationeel te zijn moet door een onafhankelijke expert worden nagegaan of het nationale boscertificeringsstelsel voldoet aan de internationale eisen van PEFC, en moet het vervolgens door PEFC International worden gevalideerd. Zodra de nationale regeling door PEFC International is gevalideerd, kunnen de boseigenaren van het land zich aansluiten bij het PEFC-systeem en hun bossen laten certificeren.

Bosproducten die volgens een PEFC-goedgekeurd nationaal systeem gecertificeerd zijn, worden beschouwd als PEFC-gecertificeerd over de hele wereld en komen in aanmerking om het PEFC-label te dragen.

Een schenking doen

Uw steun levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van onze bossen.

Document

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief