PEFC integreren in uw bestekken

Neem de eis voor PEFC-duurzaam hout duidelijk op in uw aanbestedingen en bestekken en dring er bij uw leveranciers op aan.

PEFC integreren in uw bestekken

Neem de eis voor PEFC-duurzaam hout duidelijk op in uw aanbestedingen en bestekken en dring er bij uw leveranciers op aan.

Elementen om te vermelden in uw bestek

 • Alle hout- (of papier)producten zijn PEFC -gecertificeerd of gelijkwaardig.
 • Als de inschrijver een product met PEFC-label aanbiedt, moet hij een geldig PEFC CoC-certificaat (Chain of Custody) hebben en eigenaar zijn van het PEFC-product dat als zodanig wordt verkocht.

Alleen een PEFC-gecertificeerd bedrijf dat als zodanig is gecontroleerd, kan op geldige wijze voldoen aan de PEFC-certificering voor duurzaam bosbeheer of het equivalent van een openbare aanbesteding. Een certificaat van de eigen leverancier is niet voldoende (onderbroken controleketen). Vraag bij de offerte een kopie van het certificaat en controleer of het geldig is. Eventuele onderaannemers moeten ook over een PEFC Chain of Custody certificaat beschikken.

Op de factuur moet worden vermeld:

 • het COC (Chain Of Custody)-certificaatnummer van de leverancier
 • duidelijke vermelding van PEFC-gecertificeerde en niet PEFC-gecertificeerde producten
 • de vermelding van het % PEFC-gecertificeerd materiaal voor gecertificeerde producten 
 • de geleverde hoeveelheid voor elk gecertificeerd product
 • de datum en het adres van levering
 • de naam en het adres van de leverancier

Alleen een correcte factuur garandeert dat de producten PEFC-producten zijn, dus controleer of de factuur correct is aan de hand van ons document hieronder.

Een correcte PEFC-factuur hebben 170.02 KB

Hoe de verwijzing naar het PEFC-label integreren in de technische specificaties van het bestek?

 1. Doel van de aanbesteding: aankoop van product X 
 2. Motivatie: “naam van de overheidsinstantie Y” hecht belang aan de ecologische, sociale en economische pijlers van duurzame ontwikkeling. Dit wordt beschreven in het “strategisch beleid”, “missie”, “aankoopbeleid”.
 3. Specificaties: ten minste 70% van de houtgrondstof voor “product X” moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen of uit gerecycleerde bronnen. 

De naleving van deze eis kan met name worden aangetoond met een label dat is uitgereikt door een internationaal certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer zoals PEFC of een ander gelijkwaardig systeem.

Hoe de criteria voor de selectie van offertes integreren die PEFC-gecertificeerde bedrijven valoriseren?

 1. Doel van de aanbesteding: aankoop van “product X”
 2. Criteria: technische waarde, prijs, kwaliteit enz.: gewaardeerd op X punten (X1 + X2 + X3 + …)

Prestatiecriterium voor duurzaam hout: op hout gebaseerde grondstoffen in het product uit duurzaam beheerde bossen: 
Beoordeeld op Y punten
Product conform geacht: Y punten
Product niet conform geacht: 0 punten
Globale score: X + Y = 100 punten

Om u te helpen werden ook een aantal documenten en tips uitgewerkt op Europees, federaal en regionaal niveau:

 1. Buying green (Europese Commissie)
 2. Gids voor duurzame aankopen
 3. Houtfiche (Vlaamse overheid, Agentschap Natuur en bos)


Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief