Nieuwe PEFC RED II-normen: neem deel aan de openbare raadpleging

Belanghebbenden hebben tot 20 april de tijd om hun mening te geven over de nieuwe PEFC-normen die zijn ontworpen om de betrokken bedrijven in staat te stellen aan te tonen dat ze voldoen aan de Europese RED II-richtlijn.

Nieuwe PEFC RED II-normen: neem deel aan de openbare raadpleging

28 maart 2024 Bedrijven - Chain of Custody

Tot 20 april kunt u uw mening geven over de nieuwe PEFC normen die de betrokken bedrijven in staat moeten stellen om hun naleving van de Europese RED II richtlijn aan te tonen. Gebruik dit formulier om deel te nemen aan de openbare raadpleging over de drie nieuwe PEFC RED II normen.

RED II: wat verandert er voor bedrijven?

Richtlijn (EU) 2018/2001, algemeen bekend als "RED II" (Renewable Energy Directive II), is een kader voor het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Het benadrukt het principe van "duurzaamheid van bio-energie" en het belang om ervoor te zorgen dat energie geproduceerd uit biomassa voldoet aan strenge milieucriteria. Het gaat om verschillende vormen van energie uit biomassa, waaronder biobrandstoffen, vloeibare biomassa, biogas, elektriciteit, verwarming of koeling.

Bedrijven die bosbiomassa produceren voor energiegebruik moeten aantonen dat ze voldoen aan de criteria voor duurzaamheid van bosmateriaal en vermindering van broeikasgasemissies die in de richtlijn zijn vastgelegd. 

Naleving van de RED II richtlijn aantonen met PEFC

Om aan te tonen dat ze voldoen aan de RED II richtlijn en de bijbehorende verklaringen op te stellen, moeten de betrokken bedrijven door middel van onafhankelijke audits voldoen aan een traceerbaarheidssysteem dat is erkend door de Europese Commissie. PEFC heeft zijn eigen traceerbaarheidssysteem ontwikkeld, genaamd PEFC RED II, om bedrijven die al PEFC-gecertificeerd zijn te ondersteunen in dit proces. Dit traceerbaarheidssysteem is het onderwerp van deze openbare raadpleging. 

Neem deel aan de PEFC RED II openbare raadpleging

Tot 20 april 2024 kunt u de nieuwe PEFC RED II-normen raadplegen en uw mening erover delen. Vul hiervoor dit formulier in en de ontwerpnormen worden u toegestuurd, samen met het formulier om deel te nemen aan de openbare raadpleging.

Ga voor meer informatie naar het speciale artikel op de website van PEFC International.

U kunt uw vragen ook sturen naar technical@pefc.org.

PEFC & EUDR

Ontdek hoe PEFC zijn standaarden afstemt op de regelgeving van de Europese Unie voor ontbossingsvrije producten.

Contact

Samuel Oldenhove

General Secretary

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief