PEFC Belgium goes Fairtrade!

Bij PEFC Belgium zetten we ons in voor het vergemakkelijken en promoten van een verantwoorde keuze om onze toekomst, die van onze kinderen en onze planeet veilig te stellen door duurzaam bosbeheer. Dus wat is er logischer dan een verantwoorde keuze te maken bij de koffieautomaat?

PEFC Belgium goes Fairtrade!

23 december 2021 Groot publiek & consumenten

Bij PEFC Belgium zetten we ons in voor het vergemakkelijken en promoten van een verantwoorde keuze om onze toekomst, die van onze kinderen en onze planeet veilig te stellen door duurzaam bosbeheer. Dus wat is er logischer dan een verantwoorde keuze te maken bij de koffieautomaat? 

100% van de koffie die wij consumeren is Fairtrade en heeft een Fairtrade-label. Door deel te nemen aan de Fairtrade@work-campagne breiden we onze actie uit tot buiten onze missie, via onze dagelijkse consumptie, die ook beantwoordt aan de economische, sociale en ecologische pijlers van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

PEFC en Fairtrade: voor een meer verantwoorde consumptie

De PEFC- en Fairtrade-labels hebben dezelfde missie: het milieu beschermen tijdens de exploitatie en veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden voor producenten/boeren garanderen.

Met het Fairtrade-label betaalt u een eerlijke prijs voor koffie. Enerzijds stelt dit de producenten in staat de gevolgen van de klimaatverandering doeltreffend te bestrijden en anderzijds biedt het hun de mogelijkheid om op milieuvriendelijke wijze te telen. Een billijke vergoeding en de naleving van de Fairtrade-normen maken het mogelijk een verantwoorde landbouw te beoefenen, gebaseerd op een model dat haaks staat op dat van de steeds toenemende uitbreiding van de landbouwarealen en de ontbossing die deze expansie met zich meebrengt. 

Het PEFC-label getuigt van de duurzame herkomst van het hout- of papierproduct waarop het is aangebracht. Duurzaam bosbeheer volgens de PEFC-normen is milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar. Het voorkomt onder meer ontbossing en bestrijdt illegale houtkap, verbiedt het gebruik van GGO's en pesticiden, verbiedt de omvorming van bossen tot landbouwgrond en bevordert de weerbaarheid tegen klimaatverandering. Het verbiedt kinderarbeid, bevordert de gelijkheid van mannen en vrouwen en beschermt de rechten van inheemse volkeren en bosarbeiders. Ten slotte bevordert het een eerlijke prijs voor hout, waardeert het de plattelandsontwikkeling en stimuleert het de plaatselijke werkgelegenheid.

Van koffie naar hout, er is maar één stap!

En als klap op de vuurpijl is zelfs de Fairtrade Award die we voor onze inzet kregen, gesneden uit PEFC-gecertificeerd hout van het Belgische bedrijf Ecobos.


Contact

Bernard Buntinx

Account Manager

Document(en)

Keep in touch

Subscribe to our newsletter