PEFC's actieve betrokkenheid bij de nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR)

PEFC International maakte onlangs een webinar waarin het de nieuwe Europese ontbossingsverordening en het werk van PEFC hierover presenteerde. Bekijk hier de replay.

PEFC's actieve betrokkenheid bij de nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR)

19 mei 2023 Het PEFC-systeem

PEFC International maakte onlangs een webinar waarin het de nieuwe Europese ontbossingsverordening en het werk van PEFC hierover presenteerde. Bekijk hier de replay.

We nodigen u uit om de opname van de webinar te bekijken, waarin drie belangrijke thema's aan bod komen: de actieve betrokkenheid van PEFC bij de EUDR, hoe bedrijven de PEFC-certificering zullen kunnen gebruiken om aan te tonen dat ze voldoen aan de nieuwe verordening, en de noodzaak om een positieve impact te hebben op kleine boseigenaren, naast de impact op biodiversiteit en klimaat.

PEFC steunt de inspanningen van de EU om klimaatverandering en ontbossing wereldwijd te bestrijden

Klimaatverandering blijft een grote bedreiging voor de planeet. Het stoppen van ontbossing en het beschermen van de bossen in de wereld wordt gezien als een belangrijke oplossing voor de wereldwijde crisis, maar ook als een manier om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en ecosysteemdiensten in stand te houden. Bovendien bieden bossen ons alternatieve producten op basis van de natuur, waaronder duurzame en hernieuwbare materialen voor een circulaire economie.   

Siti Syaliza Mustapha, adjunct-secretaris-generaal/COO van PEFC International, benadrukte: "We hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: duurzaam bosbeheer en bevoorradingsketens bevorderen die hoge duurzaamheidsnormen bereiken. We moeten meerdere instrumenten gebruiken om positieve effecten van het gebruik van bossen te bereiken en samenwerken om bosonderwijs en geloofwaardige informatie te bevorderen om onze gezamenlijke inspanningen te ondersteunen.

Bekijk de webinair


U kunt ook de 3 onderwerpen die tijdens dit webinar zijn besproken ook lezen op de website van PEFC International (in het Engels)

De EU-ontbossingsverordening  

De Europese Unie (EU) heeft in december 2022 overeenstemming bereikt over de nieuwe EU-wet met betrekking tot ontbossingsvrije handelsketens: de EU Deforestration Regulation, EUDR. Deze nieuwe EU-wetgeving heeft tot doel de wereldwijde ontbossing en aantasting van bossen als gevolg van productie en consumptie in de EU te bestrijden door een aantal belangrijke goederen aan te pakken, waaronder hout en rubber en daarvan afgeleide producten, die door de EU in- of uitgevoerd worden.

De EUDR zal naar verwachting tegen juni 2023 in de hele EU in werking treden. De betrokken producten zullen dan alleen op de EU-markt mogen worden geïmporteerd of geëxporteerd als ze ontbossingsvrij en legaal zijn en worden ondersteund door een verplichte due diligence-verklaring uitgevoerd door bedrijven.

Ontbossingvrij betekent: geproduceerd op land dat na 31 december 2020 niet ontbost is en legale middelen die voldoen aan alle relevante toepasselijke wetten die van kracht zijn in het land van productie. 

Exploitanten en handelaren hebben 18 maanden de tijd om de nieuwe regels toe te passen, en KMO’s krijgen zes maanden extra.

De nieuwe regels zullen wereldwijd grote gevolgen hebben. In het geval dat de regels niet worden nageleefd, zal de EUDR namelijk voorkomen dat producten, gelinkt met ontbossing, worden verkocht of geëxporteerd uit de EU. De EUDR breidt de reikwijdte uit en vervangt geleidelijk de EU-houtverordening (EU Timber Regulation, EUTR).

Meer wetenPEFC & EUDR

Ontdek hoe PEFC zijn standaarden afstemt op de regelgeving van de Europese Unie voor ontbossingsvrije producten.

Contact

Maxime de Schietere

Account Manager

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief