Hoe werkt PEFC?

Hoe werkt PEFC?

Alleen producten uit PEFC-gecertificeerde bossen en een ononderbroken productie- en afzetketen van gecertificeerde bedrijven kunnen het PEFC-label dragen.


Hoe werkt PEFC?

De PEFC-certificering is gebaseerd op twee complementaire mechanismen: de certificering van duurzaam bosbeheer en de certificering van bedrijven die hout verwerken, om de traceerbaarheid van het materiaal van het bos tot het eindproduct te garanderen.

Zowel in het bos als in het bedrijf worden de controles uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties.


In het bos: bosbeheer certificering

PEFC bosbeheer certificering is een vrijwillig proces dat getuigt van duurzaam beheer van het bos en van respect voor zijn ecologische, maatschappelijke en economische functies. Ze vormt de garantie dat alle belanghebbenden in de bosbouw (eigenaren, exploitanten en bosbouwaannemers) de strenge regels toepassen die gebaseerd zijn op een handvest dat om de 5 jaar wordt herzien.

Ik kies PEFC-producten om illegale houtkap en ontbossing te bestrijden. Sandro, consument


Zo is het bijvoorbeeld verboden om in het bos GGO’s te gebruiken, wordt aanbevolen om dode bomen in het bos te laten om de biodiversiteit te bevorderen enz. Deze regels omvatten ook een hele reeks eisen met betrekking tot de natuurlijke vernieuwing en wederaangroei van het bos, het behoud van de diversiteit, het respect voor de flora, de fauna, de bodem, het water en het landschap, en de werkomstandigheden van de bosarbeiders.


In bedrijven: Chain of Custody certificering

De PEFC Chain of Custody (COC)-certificering bestaat uit het volgen van de stroom van gecertificeerd hout vanuit het bos doorheen de gehele verwerkings- en afzetketen, wat aan het einde van de keten leidt tot een PEFC-gecertificeerd eindproduct.

Om een product het PEFC-label te laten dragen moet het gebruikte gecertificeerde hout/papier in elke fase duidelijk herkenbaar zijn in de voorraden en op de handelsdocumenten van de bedrijven.

De Chain of Custody is een betrouwbaar systeem voor het traceren van de stroom van gecertificeerd hout/papier, stap voor stap, vanaf het kappen van de boom tot aan de eindproducten. Het gaat om alle bedrijven in de hout- en papiersector: bosexploitanten, timmerlieden, handelaars, importeurs, papierdistributeurs, drukkers enz. Als alle schakels van de keten gecertificeerd zijn, heeft de eindconsument de garantie dat het product afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Onafhankelijke certificeringsinstanties bezoeken de gecertificeerde bedrijven jaarlijks om de correcte opvolging van de procedures en het behoud van het certificaat te controleren.

Keep in touch

Ontvang elke 2 maanden onze nieuwsbrief